Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Бібліотека

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

 

КЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКА СЗШ 

                     

                                                                      "Библиотека – место потери и обретения знания,

                                                         его сокрытья или обнародования."

(Рут Валлах)

 

"… Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашен каждый,

за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет;

это – запасный магазейн, куда они положили свои мысли и открытия,

а другие берут их в рост." 

(Герцен А. И.)

      


Шкільна бібліотека - інформаційно-культурний центр школи

 

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки  є інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання користувачам вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу. Крім того, шкільна бібліотека виконує інші бібліотечні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурологічну, виховну, організаційну, формування інформаційної культури 

Завдання, що стоять перед бiблiотекою, визначаються, насамперед, її участю у навчально-виховному процесi та його успiшному здійсненні.

 

У НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ МОЖНА:

- на абонементі взяти цікаву книгу, журнал, щоб почитати вдома;
- почитати періодику в читальному залі;
- підібрати матеріал до реферату;
- цікаво підготувати домашнє завдання;
- отримати бібліографічну довідку;
- знайти відповідь на питання, які зацікавили;
- попрацювати з енциклопедичними та довідковими виданнями в читальному залі;
- познайомитися з новинками літератури;
- взяти участь у заходах та конкурсах, які проводить бібліотека;
- підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;
- і…просто приємно поспілкуватися, а також багато іншого цікавого чекає на вас у бібліотеці.     

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ:

 - дати дiтям цiлiсний погляд на свiт, виховувати за допомогою книжок духовнiсть, багатство внутрiшнього свiту, надавати допомогу в оволодiннi учнями програмними знаннями, сприяти самоосвiтi, розширювати коло читання учнiв, сприяти формуванню нацiональної самосвiдомостi, громадянському вихованню;
 - забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації, виховувати та розвивати у читачів культуру читання, потребу до її удосконалення;
 - обслуговувати читачів відповідно до їх дiйсних потреб та 
запитiв;
 - формувати ставлення до бiблiотеки як до невичерпного джерела інформацiї, сприяти розвитку інформаційної культури учнiв та вчителів; 
 - приділяти увагу роботi з педколективом, сприяти пiдвищенню педмайстерностi;
 - впроваджувати інноваційні форми роботи щодо збереження книжкових фондів.

 

Шкільна бібліотека реалізує функції:

 

·       загальноосвітні(формування навичок для самостійного отримання знань,орієнтування у світі культури; прищеплення навичок систематичного і послідовного читання; методика пошуку та орієнтації в ресурсах бібліотеки)

·       виховні (виховання духовності читачів, збереження розумового, інтелектуального, емоційного розвитку читача, формування особистості з високим рівнем національної свідомості, самосвідомості)

·       інформаційні.

 

Основні напрямки роботи

 

У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

 Виходячи з основних завдань основними напрямками роботи є:

-         Регламентування роботи відповідно до державних документів про  бібліотечну справу в Україні.

-         Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства  українською мовою.

-          Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.

-         Орієнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання  української літератури.

-         Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

-         Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

-         Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

-         Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

-         Допомога педагогічному колективу  в роботі з обдарованими дітьми.

-         Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

-         Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

-         Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

-         Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

-         Пропаганда культури світу і ненасильства в інтересах дітей.

-         Пропаганда здорового способу життя.

-         Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

-         Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

-         Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

-         Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.

-         Здійснення комп’ютерної каталогізації підручників.

-         Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.

-         Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам  й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно в другій половині дня, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.