виховна робота

НІ НАРКОТИКАМ!!!

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський наркологічний

пост

I.      Організаційна робота

Громадський наркологічний пост є первинною ланкою ступінної системи наркологічної служби. Наркологічний    пост   створюється    з  метою   максимального    наближення    громадськості    до наркологічної служби

1.2.   Громадський наркологічний пост створити при медичному  кабінеті навчального закладу.
До складу громадського наркологічного поста входять медичні працівники, представники адміністрації,педагоги, батьки, наркологічний актив добровільного Товариства Червоного Хреста та інші.

1.3.           Склад громадського наркологічного поста узгоджується спільним наказом керівника навчального закладу і головного лікаря лікувально-профілактичної установи

1.4.           Члени наркопоста зобов'язані пройти спеціальну підготовку на базі наркологічного кабінету та центру здоров'я. Практичну підготовку члени наркопоста проходять на базі кращих наркопостів.

1.5.           Забезпечення наркопостів необхідною методичною, довідковою літературою, наглядними посібниками проводиться за рахунок центру здоров'я, лікувально-профілактичної установи, навчального закладу, підшефних організацій та спонсорів.

1.6.           Кількість членів наркопоста повинна бути не менша чотирьох чоловік, один з яких (медична сестра) призначається керівником (Завідуючим, головою) наркопоста.

 

1.7 Оперативне керівництво здійснює фельдшерський наркопункт  та вчитель осно здоров*я.

1.8.  Громадський наркопост взаємодіє з наркологічною службою, адміністрацією навчального закладу, кримінальною міліцією в справах неповнолітніх міськрайвідділу внутрішніх справ, службою в справах неповнолітніх і інше.

1.9.    Громадський наркопост розробляє щоквартальний і річний плани. Затверджує плани керівник навчального закладу. Наркопост здійснює свою роботу згідно із розробленим планом.

II.     Основними задачами громадського наркопоста є:

2.1.           Організація, контроль і безпосередня участь в проведенні пропаганди здорового і тверезого способу життя розповсюдженні санітарно-просвітницьких матеріалів про шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотиків та інших одурманюючих речовин.

2.2.    Виявлення дітей, які палять, вживають алкоголь, наркотики та інші одурмаюючі речовини, викликають стан сп'яніння (одурманення) та залежності.

2.3.           Індивідуальне шефство над дітьми, які вживають цигарки, алкоголь, наркотики, інші одурманюючі речовини; проведення індивідуальної виховної роботи з ними.

2.4.    Надання допомоги наркологічній служби у виявлені наркологічних хвороб і осіб з проявами хвороби, направлення таких осіб на консультацію і лікування в наркологічний кабінет.

2.5.    Сприяння залучення до лікування наркотичних хворих які ухиляються від активного і підтримуючого лікування.

2.6. Надання допомоги наркологічному кабінету в отриманні достовірної інформації про хворих
наркоманією, токсикоманії, алкоголізмом.

III.         Члени наркологічного поста повинні регулярно підвищувати свої знання з проблем наркології, відвідувати заняття і лекції, які проводяться за участю лікарів - психіатрів - наркологів.

IV.        Наркологічний пост зобов'язаний:

 

мати наказ керівника навчального закладу про організацію громадського наркологічного поста, в якому вказати його керівника і членів (з розподілом функціональних обов'язків кожного з членів наркопоста);

вести журнал обліку санітарно-просвітницької роботи;

вести облік виявлених дітей, які палять цигарки або вживають алкоголь, наркотики, інші одурманюючи речовини; проведеної з ними індивідуальної роботи ;

мати журнал запису перевіряючи і консультантів;

не рідше двох разів на рік аналізувати проведену громадським наркопостом роботу (3 січня і 3 липня -один екземпляр в наркокабінет).

V.      Зміст роботи членів громадського наркопоста.

 

План

роботи КЗ Шевченківська СЗШ

 на весняні канікули 2012-2013 н.р.

 

 

 

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

1.

Заняття гуртків:              «Орігамі»  

                                           «Бісероплетіння»                          

                                            «Сходинки»

За окремим графіком

Михайлюк В.О.

Гур'єва .Т. М.

Чуб- Швець І.І.

2.

Індивідуальна робота з учнями з низьким рівнем знань.

Щоденно

Вчителі- предметники

3.

Консультації по підготовці до ДПА та ЗНО

 

Щоденно

Вчителі- предметники

4.

Засідання учнівської ради. Підведення підсумків роботи за січень - березень. Корекція плану роботи на квітень – травень. Підготовка до проведення акцій «Милосердя». «Обеліск», «Ветеранське подвір'я».

25.03.

Педагог- організатор

Нікітенко Н.С.

5.

День книги.       Вікторина   « В країні казок»

 

26.03

Бібліотекар

Чупрова С.О.

 

6.

Змагання тенісистів

26.03

Вчитель фізкультури

 Чуб- Швець І.І.

7.

День  актора.       Підготовка до проведення в школі Дня гумору

 

27.03

педагог- організатор

Нікітенко Н.С.

8.

Учнівський турнір з шашок

 

27.03.

Вчитель фізкультури

 Чуб- Швець І.І.

9.

День пісні.    Конкурс української народної пісні.

28.03

Вчитель музики І.І.Чуб – Швець.

 

10.

Гра «Відгадай мелодію»

29.03

Вчитель музики І.І.Чуб – Швець.

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи в школі 
за 2012
/2013 навчальний рік

  Основні напрямки виховання сплановані відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

  Тема виховної роботи:використання передових технологій виховного процесу як умови для повноцінного морального, психологічного, духовного , фізичного розвитку учнів, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці; виховання особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні

Завдання : створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті.

Основні завдання на 2012 – 2013 навчальний рік:

1. Зосередження знань на формуванні самостійної і компетентної особистості, здатної виважено діяти в різноманітних життєвих ситуаціях.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психологічного здоров’я учнів, недопущення проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі.

4. Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.

5. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.

6. Виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір.

7. Формування здорового способу життя.

8. Організація дозвілля учнів, пошук нових його форм.

9. Розвиток дитячого самоврядування як осередків самореалізації громадянського виховання, державно – громадського управління закладом.

10. Впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з батьками. Протягом 2012- 2013 н.р. у школі працювали гуртки:

:              «Орігамі» ( керівник  Михайлюк В.О.)

               «Бісероплетіння»  (керівник Гурьєва Т. Г.)

               «Сходинки»  (керівник Чуб- Швець І. І.

 На засіданнях педагогічної ради та нарадах при директору протягом навчального року  були розглянуті такі питання:
1)Удосконалення позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до занять.
2)Прийоми ефективного оцінювання та ефективного зворотного зв’язку на вчинки та дії учнів.
3)Про хід виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

4).Про активізацію профілактичної роботи щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.

5). Про  виконання Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року.

6). Про активізацію профілактичної роботи щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі

7). Профілактична робота з дітьми «Групи ризику»

8). Ознайомлення з нормативно - правовою базою щодо попередження насильства над дітьми.

 В школі організовано батьківський всеобуч, який допомагає вирішенню проблем з дітьми, схильними до правопорушень. Проводяться заходи, до яких  залучються і діти і їх батьки. Під час проведення таких заходів розглядаються поняття значимості сім'ї в житті людини, турботу про батька і матір, дідуся і бабусю; формується повага до праці батьків. Важливе місце надається тематичним бесідам: „Твоя сім’я”, „Найближчі нам люди”, „Культура поведінки в сім'ї”, „У нашій хатині, як у раю” та інші. Робота батьківського всеобучу спрямована на те, щоб привернути батьків до школи, визначити їхні права та обов’язки у вихованні власних дітей, відвести відповідну роль у навчально-виховному процесі, створити необхідні умови для просвітницької роботи.

 

1. Громадянське та патріотичне виховання  - ключові лінії «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», «Ціннісне ставлення особистості до сім'ї, родини, людей»

   Виховання поваги до державної символіки, любові до рідного села, школи завдяки традиційних заходів, а також святкування визначних дат, вшанування пам’яті (День партизанської сла­ви: виховні години за темою: «Ми пам’ятаємо…». Єдиний урок до дня визволення України від німецько – фашистських загарбників 26.10.13, Тиждень Пам'яті «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим»до річ­ниці визволення України від німецько-фашист­ських загарбників.( 22.10 –26.10.13), Тематична лінійка пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» 22.10. 2013, Річниця референдуму, що підтвердив Акт проголошення незалежності України 01.12.11 ); Місячник правових знань 01.02. – 29.02.11, місячник національно-громадського виховання «Я – родина - Україна»(грудень), тиждень правоохоронної роботи(04.02 – 08.02). Місячник родинно – побутової культури «Тепло сімейного вогнища»(березень). До Всесвітнього дня родини:

-         конкурс малюнків «Моя родина»;

-         фотоконкурс «Сімейніулюбленці»;

-         конкурс творів «Історія мого роду»;

Тиждень Соборності України 21.01.2013 -25.01.13

-         єдиний урок «Соборна мати Україна одна на всіх як оберіг»

-         Години спілкування «22 січня – День Соборності та Свободи України».

-         Виставка в бібліотеці експозиції «Шлях до свободи і єдності».

-         Конкурс української народної пісні (5-11 кл.)

-         Вікторина знавців української державності

-         Конкурс ерудитів (КВК) «Побут та звичаї українського народу» (1-4 класи (24.01.2013).

-         День пам’яті Героїв Крут 28.01.2012 «На аскольдовій могилі я стою»

Тиждень «Ми сила і міць держави» (03.12-07.12 13)

Година спілкування «Вам захищати Батьківщину», присвячена Дню Захисника Вітчизни . З нагоди 81-річчя Дніпропетровської області проводились  віртуальні екскурсії, інтелектуальні змагання («Дніпровська зоря №11»).

Заходи  з вшануваня пам'яті жертв голодоморів (19.11- 24.11.13)

-         Тематична лінійка до Дня пам'яті жертв голодомору «Збудуймо пам'яті негаснучий собор»

-         Виставка літератури в бібліотеці «Чорні сторінки історії»

-         Виховні години по класах «Скорботний 33 рік…» (22.11)

-         Акція «Запали свічку» (26.11)

До Всесвітнього Дня інвалідів (03.12) була випущена стіннівка, організована бібліотечна виставка.

У листопаді 2012 року проведено єдиний урок патріотизму «Ціною життя». присвячений пам'яті ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, про що є замітка в районній газеті учениці 10 класу Чуб-Швець Марини (Дніпровська зоря №50). Урок мужності , тематична лінійка, інформаційно-просвітницька виставка, конкурс малюнків були і до27 річниці ліквідації катастрофи у квітні 2013 року.

Тиждень сімейного виховання «Рід, родина, людина» (13.05.-17.05.2013)

      Тиждень Пам'яті «Салют, Перемого!»

-         Поздоровлення ветеранів до Дня перемоги – 06.05.-10.05.2013 р.

-         Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни

-         Виготовлення вітальних листівок до 9 Травня –

-         Уроки мужності «Вічна слава героям»,

-         Участь у волонтерських акціях

  Велику зацікавленість серед учнів викликала фотовиставка «Історія Великої Вітчизняної війни в історії моєї родини». Учні принесли сімейні архіви, розповідали про свою сім’ю, про пращурів, які були на війні.

Яскравою подією у напрямку громадянського виховання відбувся місячник “Військово-патріотичного виховання” у травні 2013 року «Зі сплаву мертвих і живих писалось ім'я Перемога» в ході якого проведено години спілкування з тематики героїко-патріотичного виховання, конкурс-огляд стінних газет з військової тематики серед учнів 5-11-х класів.  У навчальному році значно покращилась якість проведення годин спілкування, які проводились в умовах всебічного використання ІКТ і цікавих навчально-виховних матеріалів, які представили педагоги: Ладчук Л.Г.О.Г., Паламарчук Н.В, Гошина В.І. Розробки кращих заходів надавались дл районного ВО.

Особливо «вдались» ті заходи, на яких були присутні гості – ветерани Великої Вітчизняної війни Закопко Г.Т., Климчук Г.С. та ліквідатор Чорнобильської катастрофи Несененко М.

 

2.  Виховання здорової нації. Охорона життя  - ключова лінія «Ціннісне ставлення до себе»: мотивація здорового способу життя; набуття знань і досвідів щодо власної безпеки; виховання відповідального ставлення до влас­ного здоров'я здійснювалася через наступні заходи : Місячник: «Щоб не трапилось біди, пам'ятай про це завжди», «Увага! Діти на дорозі!» (вересень 2012), конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим», плакатів «Щоб і тіло, і душа були молоді», антирекламних плакатів «Шкідливі звички» 24.09 – 28.09.2012 у рамках Тижня здорового способу життя, Валеологічна акція «Молодь за здоровий спосіб життя». Виховні години: «Якщо хочеш бути здо­ровим — будь», «Роль спорту в житті людини», «Відомі спортсмени України» Декада профілактики згубних звичок, наркоманії та СНІДу «Молодь за здоровий спосіб життя»(тематичні години спілкування «Скажемо: ні!» Конкурс малюнків «Наркоманії - ні!», міні - лекції «СНІД та майбутнє людства») 03.12 - 07.12.2012. Особливо корисні були лекції «Правда про наркотики» 27.09.2012 лекторій для батьків «Наркоманія – вихід є», Інформаційно – просвітницька виставка «Література проти психотропних речовин», Бесіди практичного психолога «Протидія суспільства», Класні години «Шкідливі звички та їхні наслідки». Регулярно проводились класними керівниками щотижневі  бесіди «За здоровий спосіб життя». Під керівництвом вчителя ОЗ Бахтіної О.С. створено мультимедійну презентацію «Я так не хочу!» учнями 10 класу Щур О., Онищенко В., виконано проект «Чому стають наркоманами?». Цікавий виховний захід було проведено в 5 класі класним керівником Гошиною В.І.«З любов'ю до дитини»

  У квітні 2013 року проведено місячник  екології, фізичної культури та спорту « Ти на Землі – людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу навколо вчись!»

Валеологічна акція «Дні здоров'я. Всесвітній День здоров'я» - 07.04.2012

 З першого уроку місячника була акцентована увага учнів щодо виховання санітарно-гігієнічних норм та звичок, підтримки режиму дня. Це питання наполегливо поставив директор на загальношкільних  зборах в першу чергу, перед батьками іще в вересні.На порядку денному це питання мало місце на кожних батьківських зборах.

У вересні 2012 року проведено тиждень здорового способу життя. Багато заходів проведено класними керівниками, які після завершення місячника продовжили пояснювально-профілактичну роботу серед учнів та батьків. Упродовж навчального року проведено низку заходів щодо профілактики тютюнокуріння серед учнів школи (на виконання ст. 56 Закону України “Про освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України № 855 від 08.11 2004 р.).

У вересні 2012, лютому 2013 проведено бесіди за участю батьків з питань безпеки на дорогах міста в зимових умовах, де головною метою малося запобігти порушення правил безпеки на дорогах в умовах зимового періоду та розповсюдження ОРЗ. Як результат – в навчальному році заклад не мав випадків порушень ПДР. Постійно доводились учням правила техніки безпеки при знаходженні в громадських місцях, відвідуванні промислових підприємств, виїздах на екскурсії (під час канікул). Всі бесіди фіксувались в класному журналі і в журналі безпеки життєдіяльності.

 У рамка тижня безпеки життєдіяльності проводилась учбова евакуація дітей , тренінги по протипожежним заходам («Дніпровська зоря №9»).

У вересні  2012 року у школі розпочався тиждень Олімпійських ігор серед учнів 3 – 8 класів, у квітні – олімпійський день бігу. Переможцями стали учні 4 і 8 класів. Травмування дітей під час змагань не було.

 

3. Художньо-естетичне виховання:  ключова лінія «Ціннісне ставлення до мистецтва» розвиток інтересу до культури рідного краю; виховання ес­тетичного смаку, відчуття прекрасного.

  Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуту учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи. Педагогічний колектив зміг організувати заходи так, що діти щиро та з великим захопленням підготували художні номери під час районного огляду художньої; самодіяльності справжнім святом пройшло «Посвячення в першокласники» (листопад 2012),в якому прийняли участь 45 учнів школи; на високому методичному рівні проведені концерти художньої самодіяльності ( До дня вчителя, до 8 березня, святковий концерт для ветеранів села, Свято Перемоги, перший та останні дзвоники («Дніпровська зоря №21»), випускні вечори в 4, 9, 11 класах , Шевченківське свято «Спадщина Кобзаря» («Дніпровська зоря №11»), «Веселі змагання » («Дніпровська зоря №16»),  «Книжкове свято» («Дніпровська зоря №13»).

На високому методичному рівні проходили виставка стіннівок, присвячених до Дня вчителя, виставка «Наш клас – це просто клас» (10.09.12) (діти підготували розповіді, фото зі шкільного життя), фотовиставка «Домашні улюбленці» (жовтень).

 

4. Екологічне виховання: ключова лінія «Ціннісне ставлення до природи» , «Ціннісне ставлення до праці» : виховання у учнів почуття єдності з природою, відповідаль­ності за стан її збереження; залучити школярів до громадської діяль­ності, спрямованої на захист оточуючого середовища; виховувати в учнів відчуття краси природи, її неповторності: конкурс дизайнерів одягу з осіннього листя «В королівські шати осінь одягає» (10.10.12), виставка –конкурс «Квіти – усмішка природи». Прийняли участь учні 1-11 класів. У квітні 2013 року під час екологічного місячника були організовані години спілкування: “Екологія-здоров’я людства!”,„Виховай в собі бережне ставлення до навколишнього середовища!”, тематику яких розробила і розповсюдила вчитель екології, ОЗ, практичний психолог Бахтіна О.С,.  Основний напрямок цих заходів – навчання молодих людей боротися зі стресами, станом афекту тощо. В рамка тижня «Зелена планета» (15.04.-19.04.13) відбулись акції «дерево життя», «Зробимо нашу планету чистішою». При прибиранні в парку особливу подяку заробили учениці 10 класу Чуб-швець М. і Багмет О.

 

5. Заходи з правового виховання:  ключова лінія «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави».

 Тиждень правової освіти «На паралельних дорогах прав та обов'язків» (12.11-16.11). На початку навчального року практичним психологом проведено анкетування учнів з метою виявлення дітей, проти яких здійснювалось насилля. Учнів об'єднано в «групи ризику»:

-        з проблемами в пізнавальній сфері (23),

-        з проблемами в емоційній сфері: (20), серед них 4 учнів агресивної поведінки (Чаварсюк О.1кл., Котов О. 6 кл., Калужин Я. 8 кл, Стегура К. 9 кл.)

-        з проблемами поведінки(гіпер-і гіпоактивгість) (6)

-        із соціальними проблемами (20).

  Учнів , маючих суіціідальні нахили, не виявлено.

  На обліку в кримінальній міліції (тютюнопаління)стояло 2 учні : Баштаненко С. 10 кл., Гула В. 9 кл. На облік їх поставили 06.05 2012 року, тому в кінці цього навчального року ці учні з обліку були зняті, нових випадків взяття на облік по будь-яким показникам не було.

  Вчителем правознавства Нікітенко Н.С. проведено круглий стіл «Толерантність проти ксенофобії», тематична лінійка «На паралельних дорогах прав та обов’язків», форум – театр ( учні 8-11 класів) «Права дитини в повсякденному житті»,

Практичним психологом - Анонімна скринька «Розмірковую про шкільне життя », «Відносини в класі між учнями і с класним керівником» (січень-лютий), «Години психолога» про агресію та агресивність у кожному класі,

Заступником директора з ВР тренінг «Я у школі» для учнів 9-11 класів, ток-шоу «Свобода слова»., виступ на педраді «Формування у молоді потреби та вміння жити в громадянському суспільстві».

Круглий стіл «Про права дитини та протидія насиллю» для учнів 7-8 класів

 

класними керівниками - виховні години в 1-11 класах «Декларація прав дитини», «Конвенція прав дитини», «Насилля та його види», «Протидія насиллю».

 В  класах оновлені класні куточки з телефонами довіри, кризових центрів, соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, створені анонімні «скриньки довіри» для психолога. Відбувся правовий турнір «Не заблукати на стежках» для  5-8 кл,  конкурс  на кращий твір «Правила і закони у  твоєму житті». Переможцями стали учні 7 класу, їх нагороджено грамотами.

Тиждні прав людини  10.12.- 14.12, правоохоронної роботи і превентивного виховання 04.02.-08.02.13

 У грудні практичним психологом Бахтіною О.С. проведено «Години психолога» про агресію та агресивність, групове заняття з подолання стресів для учнів з проблемами в емоційній сфері (Котов О. 6 клас, Калужин Я., 8 кл., Баштаненко С. 10 кл., Стегура К., 9 кл.). Класні керівники провели  класні збори «Школа – наш спільний дім, і ми всі рівні в ньому» з метою запобігання негативних проявів в учнівському середовищі. В лютому проведені класні години «Життя без насильства» (6, 10, 11 клас, кл. керівник Паламарчук Н.В.), «Молодь проти насильства 9 кл. (Грезент Г.М.), «Знаємо свої права, виконуємо обов'язки», «Пустощі і кримінальна відповідальність.», бібліотечні заходи «Життя без насильства», «Наші права – наше щасливе дитинство» були проведени бібліотекарем Чупровою С.О. в рамках заходів до міжнародного Дня захисту дітей («Дніпровська зоря №22») разом з конкурсом тематичних малюнків на асфальті.

 Педагогом- організатором проведена Організаційна лінійка Свобода” та “відповідальність”, « Юридичний ярмарок»1-5 кл, тренінг « Рівний – рівному» на тему « Знаємо та реалізуємо свої права». 6-8 кл. На батьківські збори виносилось питання «Про недопущення проявів жорстокості, насилля у школі та сім'ї». Темами педрад були : «Про діяльність педколективу щодо профілактики правопорушень  серед учнів», «Формування у молоді потреби та вміння жити в громадянському суспільстві»; засідань ШМО класних керівників «Методи превентивного виховання», «Дитина – найбільша цінність школи».

6. Розвиток учнівського самоврядування

   Пріоритетним напрямком виховної роботи є учнівське самоврядування:

Учнівське самоврядування – це педагогічно доцільний спосіб організації колективу. Він забезпечує комплексний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань класу та школи. Тому діяльність учнівського самоврядування має скорегуватися на підвищенні якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, організацію позакласної роботи.

 Учнівське самоврядування в загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

 Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:
- формування і розвиток соціально активної особистості;
- виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості;
- забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань.

У школі учнівське самоврядування школи представлено у формі дитячо-юнацької організації «Промінь».

До складу дитячо-юнацької організації «Промінь»  входять представники 5-11 класів. Діяльність учнівського самоврядування  керує педагог-організатор Нікітенко Н.С.   Радою школи  був складений план роботи на навчальний рік. Щосереди проводилися збори класних лідерів для обговорення планів роботи.

 

Основними напрямками діяльності дитячо-юнацької організації «Промінь» є

 координація роботи всіх органів учнівського самоврядування пропозиція конкретних завдань діяльності контроль та аналіз проведення заходів

співпраця з педагогічним та батьківським коллективом.

  Вищий орган учнівського самоврядування– Учнівська конференція, яка проводиться 2 раза в рік. Виконавчим і координуючим  органом  є Шкільна Рада, сформована  шляхом виборів із учнів 5-11 класів, на чолі якої стоїть Президент –Щур Олександр, учень 10 класу. Заседания Шкільної  Ради проводяться не менше 1 раза на  місяць.

   За рік проведено 10 засідань Шкільної  Ради

Усі засідання внесені до протоколу. На засіданнях розглядалися такі теми:

- вибори  Президента, актива,

- розподіл доручень,

 -затвердженния плану роботи,

-засідання по організації  святі позакласних заходів,

-підведення підсумків змагання між класами.

Багато хто з учнів навчився не лише планувати  свою роботу, але й аналізувати  свої  успіхи і  невдачі.

Проведена робота:

6.1.Організаційна

Вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах   03.09 – 08.09.12

Організація передвиборчої компанії   1-2 тиждень вересня

Проведення виборів до учнівської ради та президента школи.  Розподіл повноважень.12.09.

Учнівська конференція «Проектуємо своє майбутнє»     13.09

Організація і проведення Днів самоврядування 05.09. і 07.03.

Підсумкова лінійка «Підсумки усіх цікавих і корисних справ 1 семестру 2012 – 2013 н. р.». Рейтинг  класних  колективів   24.12

Робоча лінійка «Старт у ІІ семестр»  14.01.13

Підведення  підсумків  роботи  класних колективів  протягом  навчального  року

Круглий стіл:“Учнівське самоврядування: проблеми і перспективи”.24.05.

Звітні збори щодо стану відвідування уроків та проведеної роботи членами учнівської ради    в кінці кожної четверті

6.2 Проведення загальношкільних акцій

Акція   «Пам’ятник»  Упорядкування меморіалу, покладання квітів до пам’ятних місць

Привітання ветеранів селища   22.10.- 26.10

Операція «Затишок»: генеральне прибирання  кабінетів, підготовка  кла-сів  до  зимового  періоду, утеплення вікон в рамках тижня екології «Земля – наш спільний дім»  19.11- 23.11

Операція «Турбота» (допомога людям похилого віку та інвалідам по благоустрою садиб).

Акція  «Запали  свічку» в рамках тижня- пам'яті жертв голодомору   26.11

Участь у акції   “Збережемо пам’ять про подвиг”. Протягом травня

 

6.3. Проведення свят.

Свято до Дня працівників  освіти «Йде  по  сонячних  світах  через  країну  знань  мій  вчитель» 05.10

Свято осені  «Осінь, осінь! У гості тебе просим». 10.10

Свято «Святий Миколай поспішає в гості» 19.12.

Новорічні свята

Організація та проведення тижня «Любов врятує світ» 11.02.- 15.02.

Святковий  концерт-привітання зі святом 8 Березня  07.03.

Свято  «Поділися усмішкою своєю…» 01.04.

Мітинг і святковий концерт для жителів села. Присвячений Дню Перемоги 09.05.

Підготовка і проведення  свята останнього дзвоника  25.05.

Підготовка і проведення випускних вечорів в 11 (01.06.) і 9 (12.06) класів.

 

 

 

6.4. Проведення конкурсів.

Проведення  загально-шкільного конкурсу «Наш клас – це просто клас!»

Підведення підсумків І етапу загально-шкільного конкурсу «Наш клас – це просто клас!» Другий тиждень грудня

Визначення  переможців  у змаганні «Наш клас – це просто клас». 20.05

Підготовка і проведення гри- квест «Вивчаємо правила дорожнього руху»   Третій тиждень вересня

Конкурс стіннівок «Святковий  вернісаж»   ( до  Дня  вчителя ). 04.10 -05. 10

Конкурс  учнівських карикатур  «Шкідливі  звички  та їхні наслідки» 21.11

Конкурс-огляд   на  кращу  класну  кімнату. Другий тиждень грудня

Проведення квест-гри  «Сучасні козацькі розваги (до Дня Збройних сил України) уч. 5-11 кл07.12.

Шоу «Школа має таланти» 1-11 кл.лютий-березень

Виставки творчих робіт учнів   «8   Березня  свято  весни,  краси,  ніжності,  жіночності».  До 08.03

Весняна  спартакіада, присвячена Всесвітньому  дню  здоров’я (07.04). -    «Спортивний калейдоскоп»  07.04.

6.5. Шкільні рейди

Рейд-перевірка  класних кімнат та документації класних колективів (план роботи класу, протоколи засідань та зборів, класний куточок, куточок державної символіки та правил ТБ, літопис класу). 18.10

Рейд-перевірка  класних кімнат та документації класних колективів (план роботи класу, протоколи засідань та зборів, класний куточок, куточок державної символіки та правил ТБ  4 тиждень січня

Підсумковий рейд-огляд на кращий класний куточок.

Підсумковий огляд класних кімнат на найкраще  озеленення     4  тиждень квітня

Звітні збори щодо стану відвідування уроків та проведеної роботи членами учнівської ради    в кінці кожної четверті

  

  Особливо  хочеться відмітити таких учнів, як Щур Олександр, Мальована Ірина, Чуб- Швець Марина, Онищенко Вадим, Шевцова Оксана, Осадча Анастасія, Грабовецький Олександр.   

  Хочеться  також відмітити роботу класного  керівника 7 класу Ладчук Лідію Григорівну. Саме 7 клас перемагав на всіх етапах конкурсу «Наш клас- просто клас».  Також відзнаки заслуговує робота класних керівників 1, 3, 4, класів Михайлюк В.О., Поліщук Н.Я., Осадчук С.І.,Гошиної В.І., (5 кл). Чуб- Швець І.І.(8 кл.),Паламарчук Н.В..( 10кл.) Учні цих класів  приймали активну участь в усіх заходах, які проводила Шкільна Рада і виборювали призові місця.

  В цілому мета і завдання ,поставленів 2012-2013навчальному році, виконані.  Робота Шкільної Ради на загальношкільній конференції було оцінено на «добре».

Але були і недоліки. Серед них:

-         Недостатньо активно працювали в Шкільній Раді деякі учні – Стельмак Елеонора( 9 кл.), Гаврилюк Владислава( 5 кл), Жданович Софія( 5 кл), Головко Катерина(6 кл) ,Онищенко Віктор(6 кл), Баштаненко Сергій(10 кл.).

              Тоді як недостатня активність учнів 5- 6 класів можна пояснити тим, що засідання шкільної ради і підготовка конкурсів, свят, акцій проводилися після 7 уроку, а в цих класах по 5-6 уроків, то вищеназвані учні 9 і 10 класів були обрані до Ради формально, попри їх бажання.

-         Не на високому рівні працювали комісії по спорту,комісія по соціальним питанням, комісія по освіті.  Слабким був волонтерський рух. 

           Вважаю, що  адміністрація школи,  класні керівники, вчителі- предметники повинні тісніше співпрацювати з Шкільною Радою, взаємодіяти з нею, підтримувати її начинання.

-         Відсутність матеріального забезпечення.

        Шкільна Рада зверталася з листами- проханнями до потенційних спонсорів, але відгукнулася лише Гончаренко Л.М., надавши матеріальну допомогу у вигляді паперу, фарб, файлів та інших канцелярських засобів. Все інше купувала за власний кошт педагог- організатор.

-Недостатньо  було реалізовано творчий та інтелектуальний потенціал учнів школи .

         Як Шкільній раді, так і педагогічному колективу потрібно більш активно залучати учнів школи до творчих справ, участі в конкурсах, акціях, святах.

На наступний навчальний рік вважаю рахувати пріоритетним в роботі учнівського самоврядування

-громадянсько- патріотичне, лідерське, морально-правове  виховання;

- сприяти створенню умов для активної соціальної дії, розвитку життєвої компетенції та відповідальності;

- обновляти і  розвивати  єдину систему класного  учнівського самоврядування.

- активізувати співпрацю органів учнівського врядування із засобами масової інформації для підтримки та розвитку шкільних ЗМІ;       

- надавати методичну та організаційну підтримку для реалізації соціально-важливих проектів, а саме ефективних заходів запобігання злочинності, профілактики правопорушень та негативних проявів в молодіжному середовищі;

- залучати до співпраці дітей, схильних до правопорушень;

- розпочати роботу над навчанням шкільного активу;

- громадському інспектору з охорони дитинства проводити зустрічі з учнями з метою виявлення таких, над якими вчинено насилля;

- посилити зв’язки з  громадськими та шкільними організаціями Дніпропетровського району.

-продовжити  пошук спонсорів.

 

 

Заступник директора з виховної роботи Т.М.Безродна

Аналіз виховної роботи за І семестр 2013-2014 н.р.

 

  Виховна робота КЗ Шевченківська СЗШ на 2013-2014 навчальний рік спланована, план обговорений, затверджений на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2013). Серед завдань навчального закладу є індивідуальна робота з учнями та  організація роботи гуртків; посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час, активізація превентивного виховання з метою попередження проявів насильства в учнівському середовищі.

В плані чітко визначена мета, на досягнення якої спрямовано проведення різноманітних виховних заходів. Серед запланованих заходів: інструктажі з класними керівниками, лекції, збори учнівського колективу та батьківські збори, батьківський всеобуч, під час яких батькам надається методична допомога щодо виховання дітей різного віку, психологічні поради; правова освіта, анкетування учнів, масові святкові виховні заходи. План складено на підставі обґрунтованого аналізу стану виховної роботи минулого навчального року з врахуванням допущених недоліків.

школічительського колективу, так і представників батьківського комітету школи. Робота вищевказаної ради спланована згідно плану роботи3 н.р. В навчальному закладі заведена книга протоколів засідань ради профілактики порядок деннийІ семестра-201 5, що проживають в сім’ях, які перебувають у складних життєвих школиЗ метою зайнятості учнів у позаурочний час організовано роботу 4 гуртків. В роботі гуртків приймають участь учні із багатодітних сімей (10 учнів), сімей СЖО (5 учнів), чорнобильці (3) та учні, що перебувають на внутрішньошкільному обліку (2).

В навчальному закладі організовано роботу учнівського самоврядування, що дає змогу всім учням брати активну участь у житті класів та школи, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню їх від скоєння правопорушень.

Для соціального захисту дітей та забезпечення адекватного психологічного розвитку особистості проведено роз’яснювально-профілактичну роботу з учнями та їх батьками щодо попередження жорстокого поводження та насильства в сім’ї. Створено інформаційні куточки для дітей та батьків. Діє «Анонімна скринька довіри», в яку учні можуть опускати свої питання , скарги і пропозиції, що стосуються проявів якого завгодно виду насильства.

 

В школі на протязі І семестру були організованідо Дня Голодомору в Україні;

 • до творів Т.Г.Шевченка.

Проведені«Вони захищали Батьківщину» (перший урок навчального року);

 • „Не згасити вогонь пам’яті” до Дня визволення України, м.Дніпропетровська від фашистських загарбників;
 • «Україно, ти моя молитва» (до Дня української писемності та мови);
 •  
 • акціях :
  •  
  • «Допоможи ветеранові»
  • в рамках тижня пам'яті жертв голодомору.

  Проведено загальношкільний  конкурсзагальношкільні святаСвято  до Дня працівників  освіти «Вчительська доля – зоря висока»;

  • Новорічні вогники.

 Під час осінніх канікул була організована екскурсія до діорами «Битва за Дніпро» і меморіалу у селі Військовому.

Проведено усні журнали до річниці від дня народження В.Сухомлинського.

Були проведені рейди «Перерва»,  «Урок»,  «Цигарка»,  «Портфель», «Як ми готуємо домашні завдання», «Турбота»"Пам’ять" І місце – початкові класи, 11 клас;

                             ІІ місце - 8 клас;

                             ІІІ місце – 7, 9 класи.

Наслідки інших рейдів:

«Перерва»часто приходять до школи без підручників учень 11 класу Вещицький В., 9 – Калужин Я., 7 – Демідов В. У Демідова В. (7 клас) відсутні зошити майже з усіх предметів. Завжди всі зошити і підручники мають учні 8 класу.

5 клас), Демідов В. (7 клас), Іванюк В.(7 клас), Вещицький В.(11 клас), Калужин Я.(9 клас), всі учні 10 класу крім Галкіна О.

 

 Невикористаними можливостями й резервом подальшого вдосконалення виховного процесу в школі вважаю розвиток. В подальшій роботіГрезент Г.М., Гошиній В.І., Чупровій С.О. вимагати від учнів своєчасного підтвердження довідками своєї відсутності;

 •  Згідно заяв класних керівників, які розглядались на педагогічній раді №1, на внутрішньошкільний  облік поставлено 3 учні: 7 клас – Демідов В., 9 клас – Калужин Я. , 10 клас – Мамалига С. Вибув зі школи Чаварсюк О. (2 клас), який також перебував на внутрішньошкільному обліку. Робота з ними спланована практичним психологом, педагогом-організатором, класними керівниками. Звіт про роботу складається класним керівником і заступником директора з ВР один раз у квартал.

   З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя класними керівниками , практичним психологом , радою учнівського самоврядування проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно-гігієнічної грамотності учнів.

   У кожному класі щомісяця проводиться Година психолога за окремим планом.

   Для учнів початкових класів підготовлено і проведено класними керівниками 3 класу Дяченко А.А. і 4 класу Поліщук Н.Я. виставу з правил дорожнього руху «Незнайко на дорозі». В кожному класі проводились бесіди , інші виховні заходи, напрямлені на повторення правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей в різних умовах. Для проведення виховних заходів, формування читацьких інтересів учнів у бібліотеці обладнуються виставкові експозиції з питань формування правових орієнтирів серед молоді, проводяться бібліотечні уроки для учнів 1-7 класів.

    Протягом семестру постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи. Невчасно приносили довідки учениця  6 класу Вещицька О., 5 – Мелешко С., Юзефович Т., 7 – Жукова М., Котов О., 10 – Стельмак Е., Мамалига С. Пропуски  уроків без поважної причини допускали учні 2 класу Чаварсюк О. і Василенко М. , 3 класу – Василенко В. З сім'ями цих дітей проводилась відповідна робота адміністрацією школи, класними керівниками, радою з профілактики правопорушень, соціальними службами, кримінальною міліцією.

    З метою зайнятості учнів у позаурочний час організовано роботу 4 гуртків. В роботі гуртків приймають участь учні із багатодітних сімей (10 учнів), сімей СЖО (5 учнів), чорнобильці (3) та учні, що перебувають на внутрішньошкільному обліку (2).

  В навчальному закладі організовано роботу учнівського самоврядування, що дає змогу всім учням брати активну участь у житті класів та школи, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню їх від скоєння правопорушень.

  Для соціального захисту дітей та забезпечення адекватного психологічного розвитку особистості проведено роз’яснювально-профілактичну роботу з учнями та їх батьками щодо попередження жорстокого поводження та насильства в сім’ї. Створено інформаційні куточки для дітей та батьків. Діє «Анонімна скринька довіри», в яку учні можуть опускати свої питання , скарги і пропозиції, що стосуються проявів якого завгодно виду насильства.

     В школі навчається 11 дітей із багатодітних сімей, 6 дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

  В особових справах цих дітей є документи, що підтверджують особу дітей, їх правовий статус,  акти обстеження житлово-побутових умов проживання. До сих пір не має довідок про соціальний статус у учня 6 класу Мороза Б. , учениці 2 класу Костюк Т. , 1 класу Потапуко А. (багатодітні).

   Акти обстежень сім'ї Вещицьких містили неправильні дані площі проживання (класні керівники Паламарчук Н.В., Михайлюк В.О., Гошина В.І.), дані про працевлаштування батька багатодітної сім'ї Потапуко не співпадають у класних керівників 5 класу Паламарчук Н.В. і 1 класу Осадчук С.І.

  Класні керівники відстежують  стан соціального захисту дітей.  До 30.11.2013р. вважалась малозабезпеченою сім'я Вещицьких і учні 5 класу Вещицька А. і 6 класу Вещицька О. харчувались безкоштовно згідно наказу директора школи.

  В школі на протязі І семестру були організовані конкурси малюнків:

  -         до 70 – річчя визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників;

  -         до Дня Голодомору в Україні;

  -         проти всіх форм насильства;

  -         до різдвяних і новорічних свят;

  -         до творів Т.Г.Шевченка.

  Проведені єдині уроки :

  -         «Вони захищали Батьківщину» (перший урок навчального року);

  -         «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка;

  -         „Велич народного подвигу” (до Дня партизанської слави)

  -         „Не згасити вогонь пам’яті” до Дня визволення України, м.Дніпропетровська від фашистських загарбників;

  -         «Права людини» (в рамках тижня правознавства);

  -         «Запали свічку» (до Дня Голодомору в Україні)

  Тематичні лінійки:

  -         «Україно, ти моя молитва» (до Дня української писемності та мови);

  -         «Голодомор 1932-1933років Україна пам'ятає»;

  -         «Основи правосвідомості особистості»;

  -         «Біль Чорнобиля» (до Дня вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи);

  Прийняли участь в акціях :

  -         Чисте подвір'я;

  -         Зелений клас;

  -         «16 днів проти насильства»;

  -         «Допоможи ветеранові»

  -         «Запали  свічку» в рамках тижня пам'яті жертв голодомору.

  Проведено загальношкільний  конкурс «Наш клас – це просто клас!».

    Відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави і району проводились різноманітні заходи, а також святкові дійства, які стали традиційними для нашого закладу. Організовано та проведено наступні загальношкільні свята:

  -         свято Першого дзвоника;

  -         Свято  до Дня працівників  освіти «Вчительська доля – зоря висока»;

  -         «Козацькі розваги» (до Дня українського козацтва);

  -         День Святого Миколая;

  -         Новорічні вогники.

    Під час осінніх канікул була організована екскурсія до діорами «Битва за Дніпро» і меморіалу у селі Військовому.

  Проведено усні журнали до річниці від дня народження В.Сухомлинського.

  Були проведені рейди «Перерва»,  «Урок»,  «Цигарка»,  «Портфель», «Як ми готуємо домашні завдання», «Турбота» , "Пам’ять", «Зелений клас».

  За результатами рейдів переможцями стали :

  «Зелений клас»: І місце -2, 4 класи;

                                ІІ місце - 5 клас;

                                ІІІ місце – 1, 9 класи.

  «Класний куточок»: І місце – початкові класи, 11 клас;

                                ІІ місце - 8 клас;

                                ІІІ місце – 7, 9 класи.

  Наслідки інших рейдів:

  «Перерва» :        систематичними порушниками дисципліни  були учні 7 класу Іванюк В., Демідов В., Котов О.

  «Цигарка»: серед курців було помічено учнів 10 класу Мамалигу С, , Боговика В., Стельмак Е.  і учня 11 класу Баштаненка С.

  «Портфель»: часто приходять до школи без підручників учень 11 класу Вещицький В., 9 – Калужин Я., 7 – Демідов В. У Демідова В. (7 клас) відсутні зошити майже з усіх предметів. Завжди всі зошити і підручники мають учні 8 класу.

   «Як ми готуємо домашні завдання»: не готують домашні завдання

  Шверьова В. (5 клас), Демідов В. (7 клас), Іванюк В.(7 клас), Вещицький В.(11 клас), Калужин Я.(9 клас), всі учні 10 класу крім Галкіна О.

   Залучення батьків до активного життя школи та дітей відбувається за рахунок індивідуальних бесід, анкетування, загальношкільних батьківських зборів, залучення батьків до участі у проведенні свят. Для батьків  5 і 2 класів практичний психолог Бахтіна О.С. проводила тренінг «Насильство в сім'ї».

    Невикористаними можливостями й резервом подальшого вдосконалення виховного процесу в школі вважаю розвиток  партнерських взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу та батьками на базі довіри та взаємодопомоги. В подальшій роботі класним керівникам:

  -         відповідальніше віднестись до складання актів обстеження житлово-побутових умов учнів багатодітних сімей і сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

  -         Грезент Г.М., Гошиній В.І., Чупровій С.О. вимагати від учнів своєчасного підтвердження довідками своєї відсутності;

  -         обирати більш різноманітні форми проведення виховних годин. Удосконалити методику проведення тренінгів;

  -         продовжити роботу по попередженню насильства в учнівському середовищі і в сім'ї.

   

   

   

  Заступник Директора з ВР                          Т.М.Безродна